FROM LOVE TO HATE. Episode 1. Russian TV Series. StarMedia. Melodrama. English Subtitles

FROM LOVE TO HATE. Episode 1. Russian TV Series. StarMedia. Melodrama. English Subtitles

STAR MEDIA DANA ABYZOVA, ALEKSANDR DAVYDOV SERGEY FROLOV, MAKSIM BORYAK DARYA LEGEYDA, ROMAN MATSYUTA ALEKSANDR ZADNEPROVSKIY, NATALKA DENISENKO OLE MASLENNIKOV, NIKOLAY BOKLAN, KSENIYA ZHDANOVA WRITTEN BY OLGA ZHABINA DIRECTED BY ROMAN BARABASH DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY DMITRIY OKSAMITNIY ART DIRECTION BY DIANA TOTORATYEVA SOUND BY ALEKSANDR YELCHEV, VALENTIN TIMOSHENKO SCORE BY VLADIMIR KRIPAK CASTING BY ANNA […]

Continue reading