21 thoughts on “Jeypore Govt. Women's College ||

  1. ଜୟପୁର ସହରର collector କିଛି କରିପାଋନଥିବାଋ college ମାନଙ୍କ ରେ ଟିଛର ମାନେ ଖୁଲାଖୁଲି ଧମକ୍ ଦିଅନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଟିଖଳିଥିବାଋ ପିଲା ମାନଙ୍କ feture ସାଥିରେଖେଳୁ ଛନ୍ତି।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *